ورکشاپ بررسی موقعیت های معاملاتی بازار داخلی و خارجی | ۳۰-۰۴-۹۸

در این ورکشاپ احمدرضا جبل عاملی، به بررسی موقعیت های معاملاتی بازار داخلی و خارجی این هفته پرداخته اند.

(Visited 44 times, 1 visits today)

ویدیوهای مشابه