ورکشاپ بررسی فرصت های معاملاتی بازار بین الملل14 فیلم ها

ورکشاپ بررسی موقعیت های معاملاتی بازار داخلی و خارجی | ۳۰-۰۴-۹۸

در این ورکشاپ احمدرضا جبل عاملی، به بررسی موقعیت های معاملاتی بازار داخلی و خارجی این هفته پرداخته اند.

ورکشاپ بررسی موقعیت های معاملاتی بازار داخلی و خارجی | ۲۳-۰۴-۱۳۹۸

  در این ورکشاپ که هر هفته روزهای یک شنبه ساعت ۱۱ الی ۱۲ برگزار می شود، موقعیت های سودده بازار داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. این ورکشاپ مخصوص کسانی که است که قبلا در یکی از دوره های آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی شرکت کرده اند. جهت شرکت در دوره […]