ورکشاپ بررسی معاملات دانش پذیران18 فیلم ها

ورکشاپ بررسی معاملات دانش پذیران | ۲۵-۰۴-۹۸

ورکشاپ بررسی معاملات دانش پذیران … در این ورکشاپ استاد جبل عاملی طبق روال گذشته در روز های سه شنبه ساعت ۱۱ الی ۱۲، به بررسی تمامی معاملات باز معامله گران می پردازد و ابهامات و راهنمایی های لازم انجام میدهند. این ورکشاپ مخصوص افرادی است که در دوره های آموزش معامله گری بورس جبل […]

ورکشاپ بررسی معاملات دانش پذیران | ۱۸-۰۴-۹۸

در این ورکشاپ که هر هفته روزهای سه شنبه ساعت ۱۱ الی ۱۲ برگزار می شود، معاملات گرفته شده دانش پذیران در بازار بورس توسط استاد احمدرضا جبل عاملی مورد بررسی قرار می گیرید. این ورکشاپ مخصوص کسانی که است که قبلا در یکی از دوره های آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی شرکت کرده […]

ورکشاپ بررسی معاملات دانش پذیران | ۱۳-۰۴-۱۳۹۸

در این ورکشاپ که هر هفته روزهای سه شنبه ساعت ۱۱ الی ۱۲ برگزار می شود، معاملات گرفته شده دانش پذیران در بازار بورس توسط استاد احمدرضا جبل عاملی مورد بررسی قرار می گیرید. این ورکشاپ مخصوص کسانی که است که قبلا در یکی از دوره های آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی شرکت کرده […]