ورکشاپ روانشناسی و عصب شناسی معامله گری12 فیلم ها

ورکشاپ روانشناسی و عصب شناسی معامله گری | ۱۹-۰۴-۹۸

در این ورکشاپ که هر هفته روزهای چهارشنبه ساعت ۱۱ الی ۱۲ برگزار می شود، به سوالات دانش پذیران در زمینه روانشناسی و عصب شناسی معامله گری که فوق العاده مهم هستند، توسط استاد احمدرضا جبل عاملی پاسخ داده می شوند. این ورکشاپ مخصوص کسانی که است که قبلا در یکی از دوره های آکادمی […]

ورکشاپ روانشناسی و عصب شناسی معامله گری | ۱۴-۰۴-۹۸

در این ورکشاپ که هر هفته روزهای چهارشنبه ساعت ۱۱ الی ۱۲ برگزار می شود، به سوالات دانش پذیران در زمینه روانشناسی و عصب شناسی معامله گری که فوق العاده مهم هستند، توسط استاد احمدرضا جبل عاملی پاسخ داده می شوند. این ورکشاپ مخصوص کسانی که است که قبلا در یکی از دوره های آکادمی […]